برای مشاهده اطلاعات سربرگ ها درHeader و آدرس های موجود درfooter

مطابق تصویر ذیل در Microsoft Office Word 2007 , 2010 کافیست داخل Toolsگزینه Word optionsانتخاب گردد.

در Display Tab تیک Show hidden text را همانند تصویر زیر فعال می کنیم و سپس روی گزینه ok کلیک نمایید.

و در Microsoft Office 2003 مطابق تصویر ذیل از Toolsگزینه optionsانتخاب گردد.

 سپس در tab View گزینه hidden text را مطابق تصویر ذیل انتخاب نموده و روی گزینه ok کلیک نمایید.

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.(V 1.1)

تاریخ آخرین بروز رسانی:1394/10/15