DIsk Cleanup :

برای بهینه سازی سیستم ها در پریودهای زمانی می بایست disk cleaanup را روی سیستم انجام داد که این عمل باعث ازبین رفتن فایل های موقت سیستم، افزایش فضای مفید Hard Disk ،بالا رفتن سرعت اجرای برنامه های مرتبط به اتوماسیون مانند microsoft word و Adobe reader می شود. برای انجام Disk cleanup مراحل زیر را انجام دهید:

منوی start را انتخاب کرده و مراحل زیر را بروید:

Start->All programs->Accessories->System Tools->Disk cleanup

با کلیک روی Disk cleanup پنجره زیر را مشاهده می کنید که در این قسمت derive مربوطه را می توانید انتخاب کنید:

بعد از انتخاب درایو مربوطه صفحه زیر را مشاهده می کنید که شروع به پاک کردن اطلاعات زائد موجود در آن درایو خواهد شد:

چنانچه اجازه ادامه clean کردن فایل های موقت را بدهید و cancel نکنید صفحه زیر را مشاهده می کنید که فایل های دیگری را با پرسش از شما پاک خواهد کرد که به recommend های این برنامه توجه کنید و سپس ok را کلیک کنید.

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.(V 1.1)

تاریخ آخرین بروز رسانی:1394/10/15