رفع مشکل مشاهده باکس امضا و یا تاریخ ، شماره و پیوست

جهت رفع مشکل مشاهده نکردن باکس امضا و یا تاریخ ، شماره و پیوست لطفاً مراحل زیر را در Microsoft Office Word 2007 به بعد انجام دهید.

نرم افزار Microsoft office word را باز نموده و در قسمت insert، یک text box را اضافه نمایید.

Draw Text Box را کلیک نموده پس از کشیدن Text Box ، فایل مربوطه را در قسمتی از سیستم که در دسترس نباشد و حذف نگردد save نمایید.

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.(V 1.1)

تاریخ آخرین بروز رسانی:1394/10/15